Luukkola

Luukkolassa on kaksi varsinaista kylää: Junninmäki ja Luukkola. Näiden lisäksi on joukko pienempiä ns. epävirallisia kyliä esim. Autio ja Karkia, joka sijaitsee aivan Ruokolahden rajalla. Junninmäki ja Autio sijaitsevat Naistenveden rannalla. Luukkola sijaitsee Luukkolanvirran rannalla. Luukkolansaari on niin kiinteästi yhteydessä mantereeseen, ettei saareen tuloa välttämättä edes huomaa.

Luukkolansaaren kaakkoisrannalla on kartan mukaan Livunniemi, mutta paikalliset kutsuvat paikkaa Liuvunniemeksi.

Luukkolassa on muutama maatila sekä jonkin verran vuokrattavia mökkejä. Yrityksistä Canoe Camp ja Metsäsydän sijaistevat Luukkolassa.

Luukkolassa on kiinnostava nähtävyys, jota ei ole merkitty opastein: Vanha sammaltehdas. Sammaltehdas toimi vuodesta 1925 vuoteen 1973 asti. Tehdas liittyy sen vieressä olevaan Suursuohon, josta se sai raaka-aineensa, turpeen. Parhaimmillaan tehdas työllisti 25 työntekijää. Nykyään tehtaan ja pääosan Suursuosta omistaa metsähallitus. Suursuo tuli soiden suojeluohjelman piiriin 1982.